halitorium

ağız kokusu ve nefes kokusu inceleme grubu
Halitorium grup

Bilhassa ağız kokusu üzerine çalışmış veya çalışmakta olan diş hekimi, kulak burun boğaz hekimi, gastroenterolog, nefrolog, psikiyatristlerin bilgi ve deneyimlerini paylaşmaları için kurulan uluslar arası bir gruptur.


Halitorium yapısı

Halitorium üyelerinde aranan özellikler


  • Sağlık mensubu olmak
  • İngilizce biliyor olmak
  • Ağız kokusu üzerine makalesi veya ilgisi bulunmak
  • Ağız kokusu üzerine çalışabilecek durumda olmak

Halitorium çalışmalar

Ağız ve nefes kokusunun oluşma mekanizmaları ve klinikte ayırt edici tanısı üzerine çalışılması özendirilir. Ağız kokusunun ölçüm, teknikleri tedavi edici işlemler üzerine ilgi duyan bütün tıp mesuplarının bilimsel ortamda iş birliğini amaçlar. Katılım ücretsizdir.